CZARNA STASZOWSKA – odcinek górski powyżej zb. Chańcza
(woda górska – PZW Kielce)

  Rzeka Czarna Staszowska odwadnia południowo-wschodnie obszary Gór Świętokrzyskich. Jej długość wynosi 61,6 km. Powierzchnia zlewni ma 1358,5 km2. Czarna uchodzi do Wisły na 222 km jej biegu. Obejmuje ona głównie południowe stoki Pasma Orłowińskiego. Rzeka ta ma dwa obszary źródliskowe, jeden z nich znajduje się na torfowisku „Białe Ługi” na wysokości 255 m. n.p.m., a drugi w okolicach Drugni na wysokości około 280 m. n.p.m. Oba strumienie łączą się w okolicy Smykowa i następnie płyną w kierunku Rakowa gdzie utworzono na Czarnej Staszowskiej sztuczny zbiornik „Chańcza”, do którego uchodzi Łagowica. Łagowica (powierzchnia zlewni 197,3 km2) ma źródła na północnych stokach Wału Małacentowskiego. W okolicach Łagowa przyjmuje lewostronny dopływ - Wszachówkę, która odwadnia południowe stoki Szczytniaka. Łagowica przełamuje się przez Pasmo Orłowińskie i Wygiełzowskie i wraz ze swoimi dopływami odwadnia zbocza tych pasm.

    Powyżej zbiornika rzeka płynie często meandrując wśród lasów lub niewielkich łąk. Dno jest piaszczyste, rzadko kamieniste bądź żwirowe. Interesujący wędkarsko odcinek znajdziemy od Korzenna do Drogowli, choć pstrągi występują na całym odcinku od źródeł do zbiornika Chańcza. Fragmentami Czarna płynie w głębokiej dolinie. Można tu spotkać bobry (uwaga na dziury) a w wodzie raki. Należy pamiętać, że można tu wędkować metoda spinningową lub muchową w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia.
W wyniku prowadzonych badań ichtiofauny na tym odcinku odłowiono 153 sztuki ryb i minogów należących do 10 gatunków i 6 rodzin: karpiowatych, Balitoridae, szczupakowatych, łososiowatych, dorszowatych i okoniowatych. Gatunkiem dominującym jest okoń 28.76% wszystkich odłowionych osobników przed pstrągiem potokowym (18.95%), płocią (17.65%), ślizem (11.11%) oraz miętusem (10.46%). Pozostałe gatunki stanowiły od 3.92% (jazgarz) do 0.65% (karaś srebrzysty). Spośród rodzin dominują okoniowate przed karpiowatymi i łososiowatymi. Gatunki drapieżne stanowią aż 64.34% wszystkich odłowionych osobników. (Buras J., Wiśniewolski W. 1996. Charakterystyka populacji pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.) oraz skład ichtiofauny w górnym odcinku Czarnej Staszowskiej i jej dopływie Łukawce na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Raport dla Zarządu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach).

Zgodnie z najnowszą typologią uwzględniającą założenia Ramowej Dyrektywy Wodnej nr 2000/60/WE rzeka Czarna Staszowska na odcinku od źródeł do zbiornika Chańcza podzielona jest na kilka Jednolitych Części Wód (JCW):

nazwa JCW

europejski kod

typ wód

nazwa typu wód

powierzchnia zlewni JCW

Czarna do Łukawki (bez dopływu spod Drugi)

PLRW200062178132

6

potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych

75,3 km2

Czarna od Łukawki do dopływu z Rembowa

PLRW20009217817

9

 

 

mała rzeka wyżynna węglanowa

29,2 km2

Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika

Chańcza

PLRW2000921783

9

mała rzeka wyżynna węglanowa

73,4 km2

miejscowość

km

Powierzchnia zlewni

Okres

Średni przepływ

SSQ [m3/s]

Odpływ jednostkowy

(SNq)

Raków

43,7

220,6

1971-90

1,26

od 1,5 do 2 dm3 /s ˇ km2

 Jak łowić. Jest to niewielka rzeczka o zróżnicowanym dnie. Od Korzenna w dół dobrych miejsc (podmyć, rynienek, zwalonych pni) jest dość sporo. Na wysokości m. Drogowe rzeka jest raczej płytka, mało atrakcyjna, jedynie w okolicy zakrętów występują podmycia będące domem potokowców. Tutaj tez można brodzić. Wyżej jest to zupełnie niewskazane i nieefektywne. Brzegi na ogół są suche, jednak dobrze jest mieć wodery, choćby dla podebrania pstrąga lub uwolnienia zaczepu. Najczęstszą zdobyczą są niewielkie pstrągi od 25 do 35 cm. Lata świetności ta rzeka ma już za sobą. Kiedyś na tym odcinku występowały również lipienie. Przynęty to jigi (2 gr), woblerki, obrotówki, paprochy perłowe.

        

Najlepszymi miesiącami do połowu są kwiecień-sierpień. Największy pstrąg potokowy miał powyżej 3 kg.

 

   

Regulamin łowiska

Gospodarzem rzeki Czarnej Staszowskiej  Gospodarzem zbiornika „Chańcza” jest Zarząd Okręgu w Kielcach ul. Warszawska 34a/31

1.    Na wszystkich wodach Okręgu obowiązuje:
wymiar ochronny:
- leszcz        - 25 cm
- płoć            - 15 cm
- karp            - 35 cm
- pstrąg potok.     - 30 cm
 okres ochronny:
- pstrąga potok. - od 1 września do 31 stycznia
 limit dobowy:    
- leszcz        - 10 szt.
- pstrąg potokowy i lipień do 2 szt. łącznie (w tym nie więcej niż 1 lipień)- na wodach górskich.
Pozostałe ryby wg RAPR.

Instrukcja do „rejestru połowów wędkarskich”

  1. Po przybyciu na łowisko, należy wypełnić w rejestrze datę i nazwę łowiska (rzeki). Po zakończeniu łowienia wpisać ilość i gatunek zabranych z łowiska ryb. Rubrykę "kg" można wypełnić po opuszczeniu łowiska (w domu), po dokładnym zważeniu.
  2. Wędkarz, który nie zabiera złowionych ryb (wpuszcza je do wody) nie wpisuje ich w rejestr.
  3. Zwrócenie wypełnionego rejestru połowu ryb jest warunkiem otrzymania zezwolenia na rok następny.
  4. Brak rejestru i wpisanych danych jak w punkcie 1, spowoduje wyproszenie z łowiska przez kontrolującego (SSR, PSR, Policję) i przekazanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego.
  5. Obowiązek rejestrowania połowów wędkarskich na wodach PZW wprowadzony jest na podstawie Uchwały XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW.

Wykaz wód krainy pstrąga i lipienia koła nr 2 „Amur”Rzeka główna krainy ryb łososiowatych

 

Łowisko

Szczegółowe granice łowiska

Miasto gmina

Dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy

Czarna Staszowska

Łukawka

Na całej długości

Raków

Obręb ochronny.
Wędkowanie zabronione.

Czarna Staszowska

Od źródeł do mostu drogowego w m. Raków

Raków, Daleszyce

Przynęty sztuczne i roślinne. Zakaz wędkowania od 01.09 do 31.01

 UWAGA! Na terenie ZO PZW Kielce dla pstrąga potokowego obowiązuje okres ochronny od 01.09 do 31.01 oraz wymiar ochronny do 30 cm
PAMIĘTAJMY!!!
Zgodnie z regulamin Amatorskiego Połowy RYB:
§2 pkt 2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane łowisko i czy nie obowiązują na nim ograniczenia, poza zawartymi w Regulaminie APR.
§2 pkt 6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem wędkowania

Więcej informacji: http://www.amur.kielce.pl/