ZBIORNIK ZAPOROWY CHAŃCZA
(woda nizinna – PZW Kielce)


Zbiornik zaporowy Chańcza ma pojemność 24,5 mln m3 i powierzchnię 290 ha. Zlokalizowany jest na 34,5 km rzeki Czarnej Staszowskiej. Zapora znajduje się w odległości ok. 2 km na północ od Kotuszowa. Zbudowany był głównie dla potrzeb Kopalni i Zakładów Chemicznych „Siarkopol” w Grzybowie. Obecnie z uwagi na ograniczenie produkcji wykorzystanie zbiornika do celów przemysłowych jest niewielkie, pełni on funkcję rekreacyjną i przeciwpowodziową.  Należy jednak zwrócić uwagę, że w tej drugiej roli sprawdza się dość słabo - zresztą jak prawie wszystkie zbiorniki w Polsce, które mimo spodziewanego zagrożenia nie posiadają wystarczającej rezerwy na przyjęcie fali powodziowej. W tym miejscu kłóci się funkcja przeciwpowodziowa z rekreacyjną. Zbiornik otoczony jest w większości lasami. Na niewielkich odcinkach sąsiaduje z terenami wiejskimi i ośrodkami wypoczynkowymi. Zalew Chańcza położony jest na wysokości 216,8 m n.p.m. Obszar zalewu obejmuje tereny otuliny Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego i Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.


Herbowymi rybami Chańczy są: karp i sandacz. Wędkarze poławiają również sporo leszcza (najczęściej niewielkiego), płoci i amura. W ostatnich latach rzadszy jest okoń i szczupak (prawdopodobnie wypierane przez sandacza). Szczupak, jeżeli już zaatakuje naszą przynętę będzie dość duży (łowiono już często sztuki powyżej 10 kg). W zatokach można nastawić się na połów lina i karasia. Zbiornik był także zarybiany węgorzem, sumem, boleniem i pstrągiem.

Jak łowić. Uważam, że od 1 lipca do końca sierpnia próby połowu z brzegu mijają się z celem. Nie dlatego, że ryby nie biorą ale z uwagi na olbrzymią presję turystyczną (często nie można znaleźć miejsca, za wjazd nad brzeg trzeba słono płacić, szalejące motorówki), nie jest to wędkowanie dla relaksu. Ale jak ktoś lubi tłok.... Aby zapolować na dużego karpia czy amura wędkarze stosują kilkunastodniowe zasiadki, w czasie których wywożą zanętę (i przynętę) pontonami. Podobnie jest w przypadku połowu sandacza (wywożenie żywca czy fileta). Z marszu biorą małe leszcze (do 35 cm) i płocie, czasem złapiemy kilkukilogramowego karpia. Najlepsze brania są przy podwyższonym stanie wody. Specjaliści nastawiają się najczęściej na długotrwałe płowy karpia, amura i sandacza. Rekordowe ryby z Chańczy (przeważnie szczupaki i amury) często gościły na łamach miesięczników wędkarskich. Jesienią polecam spinning z łodzi. Zbiornik ma ciekawie ukształtowane dno. Znaleźć tu można kamieniska, pniaki po wyciętym lesie, a nawet pozostałości młyna czy zabudowań gospodarczych.

       

 

Najlepszymi miesiącami do połowu są maj, sierpień, wrzesień i częściowo październik. Największymi białymi rybami złowionymi do tej pory są: karp 21 kg 102 cm i amur 23 kg mierzący 128cm


Zgodnie z najnowszą typologią uwzględniającą założenia Ramowej Dyrektywy Wodnej nr 2000/60/WE rzeka Zbiornik Chańcza znajduje się w sztucznej Jednolitej Części Wód (JCW) o nazwie „Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia” rzeki o nadanym kodzie europejskim PLRW2000021785.

Zbiornik Chańcza

Rok budowy

1985

Rzeka

Czarna Staszowska

powiat

kielecki/staszowski

województwo

świętokrzyskie

typ zapory

ziemna / jaz (zapora przelewowa)

uszczelnienie

ekran betonowy lub żelbetowy

podłoże

grunt / skała

Wysokość zapory H [ m ]

22

Długość zapory L [ m ]

412

Objętość zapory V [tys.m3]

312

Pojemność zbiornika [mln. m3]

20,59

Pojemność zbiornika [tys. m3]

20 590

Powierzchnia zbiornika [tys.m2]

4 700

Długość zbiornika [km]

6

Przeznaczenie

Przeznaczenie zaopatrzenie w wodę, zabezpieczenie przeciwpowodziowe, rekreacja

Zlewnia [km2]

475

Upust [m3/s]

175

Typ upustu

z zamknięciami

Właściciel

RZGW Kraków

Projektant

Hydroprojekt” Warszawa

Wykonawca

"Energopol 2" Kraków

 

Zarybianie przez PZW zbiornika Chańcza w roku 2017

lp

gatunek

rodzaj

sztuki

Ilość (kg)

1

Boleń

Narybek jesienny 1j

2000

 

2

Jaź

Kroczek - 2

 

200

3

Karas pospolity

Kroczek - 2

 

200

4

Karp

Kroczek - 2

 

800

5

Lin

Kroczek - 2

 

800

6

Sandacz

Narybek letni – 1l

91000

 

7

Szczupak

Narybek letni – 1l

100000

 

8

Szczupak

Narybek jesienny 1j

 

770

9

Węgorz

Narybek obsadowy węgorza – 1o

 

50

 

 

razem

193000

2820

 Gospodarzem zbiornika „Chańcza” jest Zarząd Okręgu w Kielcach ul. Warszawska 34a/31.

Regulamin:

 1. Zakaz połowu metodą spinningową ze środków pływających na zbiorniku w okresie od 1 stycznia do 31 maja.
 2. Zakaz połowu ryb metodą trollingową na wszystkich wodach Okręgu.
 3. Zakaz połowu ryb na odcinku rzeki Czarna Staszowska (po obu stronach) od zapory w dół do mostu drogowego, przepływającej wzdłuż stawów rybnych (obręb hodowlany).
 4. Na wszystkich wodach Okręgu obowiązuje:

wymiar ochronny:

- leszcz                       - 25 cm

- płoć                          - 15 cm

- karp                          - 35 cm

- pstrąg potok.            - 30 cm

 okres ochronny:

- pstrąga potok. - od 1 września do 31 stycznia

 limit dobowy:           

- leszcz                       - 10 szt.

 pstrąg potokowy i lipień do 2 szt. łącznie (w tym nie więcej niż 1 lipień)- na wodach górskich.

 1. Lokalnie - w sytuacjach szczególnych za zgodą Zarządu Okręgu - obowiązują okresowe ograniczenia, limity dobowe i podwyższone wymiary ryb, o czym informują tablice umieszczone na tych łowiskach.

Instrukcja do "rejestru połowów wędkarskich"

 1. Po przybyciu na łowisko, należy wypełnić w rejestrze datę i nazwę łowiska (rzeki). Po zakończeniu łowienia wpisać ilość i gatunek zabranych z łowiska ryb. Rubrykę "kg" można wypełnić po opuszczeniu łowiska (w domu), po dokładnym zważeniu.
 2. Wędkarz, który nie zabiera złowionych ryb (wpuszcza je do wody) nie wpisuje ich w rejestr.
 3. Zwrócenie wypełnionego rejestru połowu ryb jest warunkiem otrzymania zezwolenia na rok następny.
 4. Brak rejestru i wpisanych danych jak w punkcie 1, spowoduje wyproszenie z łowiska przez kontrolującego (SSR, PSR, Policję) i przekazanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego.

Obowiązek rejestrowania połowów wędkarskich na wodach PZW wprowadzony jest na podstawie Uchwały XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW.

 PAMIĘTAJMY!!!

Zgodnie z regulamin Amatorskiego Połowy RYB:

 • 2 pkt 2. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane łowisko i czy nie obowiązują na nim ograniczenia, poza zawartymi w Regulaminie APR.
 • 2 pkt 6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem wędkowania

 Więcej informacji: http://www.pzw.org.pl/kielce/