W Kotuszowie znajdują się dwa pomniki przyrody

Pierwszym z nich są występujące na powierzchni łupki dolnokambryjskie liczące około 540 milionów lat, które są jednymi z najstarszych skał w Górach Świętokrzyskich. Bezpośrednio na tych skałach leżą wapienie mioceńskie - osadzone kilkanaście milionów lat temu. Brak, więc w tym miejscu osadów tworzonych przez ponad pół miliarda lat (to 1/9 wieku Ziemi), gdyż zostały one zerodowane w czasie wydźwignięcia tego obszaru. Wysokość odsłonięcia liczy około 10 m. Jest widoczne po zachodniej stronie drogi przy wjeździe od Kurozwęk (czyli od południa). Pomnik ten ustanowiony został w roku 1987. Numer ewidencyjny w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody wynosi 233.

Image

Drugim jest pomnik przyrody ożywionej – dąb szypułkowy rosnący na terenie parku dworskiego (ok. 1,5 km na zachód od przystanku autobusowego). Obwód pnia wynosi 628 cm. Pomnik ten ustanowiony został w roku 1993. Numer ewidencyjny w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody wynosi 316.