Klimat

        Według rejonizacji Romera rejon Kotuszowa należy do obszaru występowania klimatów wyżyn środkowych. Na badanym obszarze średnia roczna suma opadów z wielolecia wynosi 590 mm, a średnia roczna temperatura mieści się w granicach 6,5 - 7,0oC. Najczęściej występują tu wiatry zachodnie, rzadziej północno - zachodnie, a najrzadziej obserwuje się kierunki północny wschodni i północno - wschodni. Najwyższe ciśnienie atmosferyczne jest notowane w styczniu, najmniejsze zaś w lipcu. Grubość pokrywy śnieżnej w miesiącach XI - IV nie przekracza 100 cm.

Numeryczna pogoda dla Szydłowa i okolic