Stan czystości powietrza

 Najbliższe niewielkie emitory zanieczyszczeń do powietrza zlokalizowane są w większych miejscowościach: Raków (8 km), Szydłów (5 km), Kurozwęki (3 km), Staszów (8 km). Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w tym rejonie jest elektrownia im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu oddalonym o kilkadziesiąt km.

Ogólna emisja zanieczyszczeń z terenu powiatu staszowskiego wynosi:
pyły - 3570 Mg
dwutlenek siarki - 41536 Mg
tlenki azotu - 12544 Mg
tlenek węgla - 309 Mg (dane WIOŚ Kielce)

W rejonie miejscowości Kotuszów brak jest stacji monitoringu powietrza. W ramach dostosowywania polskiego prawa do standardów obowiązujących w UE, ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27.04.2001 (Dz. U. Nr 62, poz. 627) wprowadziła nowe zasady oceny, kontroli i kształtowania powietrza w naszym kraju. Artykuły ww. ustawy nakładają obowiązek m.in. rocznej oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie, a następnie dokonania klasyfikacji stref, w których poziom (art. 89):

    * chociaż jednej substancji przekracza poziom dopuszczony o margines tolerancji, klasa C;
    * chociaż jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji, klasa B;
    * nie przekracza poziomu dopuszczalnego, klasa A.

Powietrze 2017

Powietrze 2010

 Powietrze 2006