Gospodarka odpadami
 
 
W Kotuszowie wytwarzane są jedynie odpady komunalne (brak przemysłu). W celu uporządkowania gospodarki odpadami w rejonie przystanku autobusowego umieszczono specjalne kontenery na odpady segregowane: makulaturę, złom, szkło, plastyk. Pojemniki są, co jakiś czas opróżniane. Na odpady komunalne niesegregowane posadowiony jest większy kontener w centrum miejscowości. 

 

 Fot. 1. Pojemniki na odpady segregowane. W tle pomnik przyrody – łupki prekambryjskie (fot. Anna Skuza)